Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Stichting Matchis, de stamceldonorbank van Nederland

Elk jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben. Gezonde stamcellen van een donor kunnen voor deze mensen een laatste kans op genezing betekenen.

Eerst wordt altijd een donor gezocht in de familiekring, maar de kans op een familiedonor is slechts 30%. Als er geen mogelijkheid tot doneren binnen de familie is, kan Stichting Matchis, de stamceldonorbank van Nederland, een uitkomst zijn: niet-verwante donoren kunnen zich hier namelijk laten registreren. Zodra een Nederlandse patiënt een stamceltransplantatie moet ondergaan, zoekt Matchis in de wereldwijde donorbank zo snel mogelijk naar een passende donor. De kans op het vinden van een geschikte donor is enorm klein en daarom is het zaak dat zo veel mogelijk niet-verwante donoren zich laten registeren.

Ieder jaar zet Amgen zich in voor het werven van donoren en het donorschap te vergemakkelijken om zodoende mensen met bloedziekten te kunnen helpen. Daarvoor lopen er verschillende initiatieven, zoals het AmgenCare donorprogramma en onze jaarlijkse acties van Amgen medewerkers tijdens bloedkankermaand. Lees hieronder meer.

Ook stamceldonor worden? Klik hier voor meer informatie en om je te registreren.

AmgenCare donorprogramma

Het AmgenCare donorprogramma is een initiatief van Amgen, in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en Stichting Matchis.

In voorbereiding op het doneren van stamcellen, dient een donor gedurende vijf dagen een G-CSF geneesmiddel toe. Met dit geneesmiddel maakt de donor meer stamcellen aan en komen deze in de bloedbaan terecht. Dit start op dag één, onder supervisie van een zorgprofessional, en op dag vijf vindt de stamceldonatie plaats in het ziekenhuis

Via het AmgenCare programma kunnen donoren hun voorbereidende behandeling thuis ontvangen onder begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige. Donoren hoeven daardoor niet meer twee keer in vijf dagen naar het ziekenhuis af te reizen, en bovendien kan de behandeling zo ook in het weekend worden gestart, waardoor er meer donatie-mogelijkheden ontstaan. Zo wordt het doneren minder belastend voor de donor en komt er meer flexibiliteit in de planning van de afname van de stamcellen, met als resultaat dat meer mensen sneller kunnen worden voorzien van gedoneerde stamcellen.

Wij zijn trots dat wij via dit AmgenCare programma donoren kunnen ondersteunen in hun ‘donor journey’, en de mensen met bloedziekten te kunnen helpen in het voorzien van meer stamcellen. Dit sluit direct aan bij onze missie om patiënten te helpen.

Lees meer hier over het AmgenCare programma.

Samen donoren werven

Ieder jaar in september, tijdens bloedkankermaand, organiseren de medewerkers van Amgen een activiteit met als doel de herkenbaarheid van Stichting Matchis te vergroten en om donoren te werven.

Zo hebben we bijvoorbeeld Matchis bij ons op kantoor uitgenodigd, zodat alle Amgen medewerkers kennis konden maken met de stichting en zich konden aanmelden als donor. Of hebben wij samen met Matchis stamceldonoren geworven.

De afgelopen jaren hebben verschillende Amgen medewerkers de “Fietselfstedentocht” gefietst om geld in te zamelen voor Matchis en donoren te werven in Bolsward, de start én finish van deze tocht. Bekijk hieronder de after-movie.

Lees meer over

Stichting Matchisicon

Voor Stichting Matchis, het centrum voor stamceldonoren, zetten wij ons in om donoren te werven en stamceldonatie te vergemakkelijken. Lees meer.

De Voedselbankicon

Elk jaar doneren Amgen collega’s speelgoed en maken kinderen blij voor wie een cadeau krijgen niet zo vanzelfsprekend is. Lees meer.

De Zonnebloemicon

Rondom de kerstdagen doet Amgen iets extra voor ouderen met een lichamelijke beperking. Lees meer.