Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Onze geneesmiddelen & uitkomstgerichte oplossingen

Samen met onze partners binnen en buiten de zorg werken we aan beter meetbare en betaalbare zorg om de juiste patiënt op het juiste moment en met de juiste behandeling te kunnen helpen. Het is ons doel om aan de patiënt succesvolle behandelingen te leveren die bestaan uit meerdere onderdelen: van innovatieve geneesmiddelen, (thuis)zorgprogramma’s zoals AmgenCare en innovatie zorgconcepten tot onze adviezen over het verbeteren van zorgpaden binnen ziekenhuizen of zorginstellingen, en het ontwikkelen van uitkomstensets om resultaten te meten in de zorg.

Lees meer over

Onze geneesmiddelenicon

Amgen ontdekt, ontwikkelt, produceert en levert innovatieve geneesmiddelen voor patiënten die lijden aan ernstige ziekten.

Onze uitkomstgerichte oplossingenicon

Wij kijken verder dan het geneesmiddel. Met onze uitkomstgerichte zorgoplossingen, zoals onze care- en value solutions, proberen wij waarde toe te voegen voor de patiënt.

Risicominimalisatiematerialenicon

Er zijn voor een aantal van onze medicijnen risicominimalisatiematerialen opgesteld. Deze materialen bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van onze geneesmiddelen te beperken of te voorkomen. U kunt deze materialen inzien en downloaden.

Amgen biosimilarsicon

Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat vergelijkbaar is met het origineel, waarvan het patent is verlopen. Biosimilars bieden de mogelijkheid om een grotere groep patiënten toegang te verlenen tot onmisbare geneesmiddelen.

Medische informatieicon

Medische vragen over onze geneesmiddelen? Hier kunt u contact met ons opnemen.