Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Code onderstreept maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft per 1 januari 2020 een Code, die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), waaronder Amgen, hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Code bevat afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Het is een vorm van zelfregulering, die niet vrijblijvend is. Uniek is dat een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag.

Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast.

Klik hier om de volledige code te lezen