Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Klinisch onderzoek van Amgen

Door het uitvoeren van klinisch onderzoek kan worden bepaald of een potentieel nieuw medicijn veilig en effectief is. Het is een onderzoek waarin mensen vrijwillig de nieuwe behandeling toegediend krijgen. Hierna volgt een observatieperiode waarin de effecten worden geregistreerd. De opzet en uitvoering van klinische studies is gebonden aan strenge wet- en regelgeving. Elk klinisch onderzoek beantwoordt specifieke onderzoeksvragen en er worden vooraf vastgestelde protocollen gevolgd om zo nauwkeurige en betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Het proces om een nieuw geneesmiddel van het onderzoekslaboratorium tot de patiënt te brengen is langdurig en moet zorgvuldig. Langdurig, omdat het gemiddeld zo’n 12 jaar duurt voordat alle laboratorium-, dierexperimentele en humane tests zijn afgerond en het geneesmiddel beschikbaar komt. Zorgvuldig, omdat aan vele strenge eisen moet worden voldaan om zo de veiligheid van de patiënt te garanderen. Eén van de belangrijkste stappen in dit ontwikkelproces is het uitvoeren van klinisch onderzoek door artsen. Zonder klinisch onderzoek komt een geneesmiddel niet beschikbaar voor de patiënt.

Amgen doet op veel verschillende gebieden onderzoek in Nederland. Klinisch onderzoek is onderverdeeld in vier fasen:

Fase 1: De eerste toediening van een nieuw middel aan een kleine groep gezonde vrijwilligers. Er wordt onderzocht hoe het nieuwe geneesmiddel zich in het lichaam gedraagt en welke toedieningsvorm/dosering het meest geschikt is.

Fase 2: Toediening aan een kleine groep patiënten. Er wordt onderzocht of het geneesmiddel goed werkt voor de beoogde ziekte. Ook zoekt men naar de optimale dosering.

Zijn fase 1 en 2 succesvol afgerond, dan kan het nieuwe geneesmiddel bij grote groepen patiënten worden onderzocht.

Fase 3: Uitgebreid onderzoek bij grote aantallen patiënten. De effectiviteit ten opzichte van bestaande geneesmiddelen en/of ten opzichte van een placebo (nep-geneesmiddel) wordt onderzocht.

In alle onderzoeksfases is er veel aandacht voor het signaleren van bijwerkingen.

Fase 4: Dit is observationeel onderzoek dat wordt uitgevoerd nadat de goedkeuring, op basis van de gegevens uit fase 1-3 onderzoek, voor het geneesmiddel is verkregen. Soms wordt besloten om dit fase 4 onderzoek te starten om zo meer inzicht te krijgen in het gebruik van het geneesmiddel in de dagelijkse praktijk en wat het middel doet op de lange termijn.

Amgen doet er alles aan om te zorgen dat er voldoende studiemogelijkheden in Nederland zijn in alle fasen van onderzoek. Al deze studies voldoen aan dezelfde strenge eisen, waar ter wereld ze ook plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie over lopende studies van Amgen in Nederland of bezoek www.clinicaltrials.gov.

Lees meer over

Amgen pijplijnicon

Amgen heeft een robuuste pijplijn met diverse geneesmiddelen in verschillende stadia van onderzoek. State-of-the-art wetenschap wordt toegepast om medicijnen voor ernstige ziekten te ontwikkelen.

Over biotechnologieicon

Amgen was één van de eerste bedrijven die het potentieel van moderne biotechnologie ontdekte voor het ontwikkelen van waardevolle geneesmiddelen voor patiënten. De biologicals, biologische geneesmiddelen, hebben een aantoonbaar verschil gemaakt in het leven van patiënten met ernstige ziekten.

Immuuntherapie: De volgende generatie kankerbehandelingicon

Het immuunsysteem is een krachtig wapen tegen kanker. Ontdek hier hoe het afweermechanisme van het lichaam wordt gebruikt bij kankertherapie.

Klinisch onderzoek in Nederlandicon

Eén van de belangrijkste stappen in het langdurige en zorgvuldige proces van het ontwikkelen van nieuwe therapieën zijn klinische studies. Daarbij krijgen mensen vrijwillig een nieuwe behandeling toegediend en worden onderzocht op de effecten daarvan.

Amgen biosimilarsicon

Biosimilars bieden de mogelijkheid om een grotere groep patiënten toegang te verlenen tot onmisbare geneesmiddelen. Met meer dan 35 jaar ervaring in biotechnologie, is Amgen een uitstekende partner voor de productie en levering van hoogwaardige, betrouwbare biosimilars.

Biomarkers: De sleutel tot het doelgericht behandelen van longkankericon

Longkanker is niet ‘één ziekte’: er zijn verschillende soorten en iedere soort longkanker is weer anders. Lees hier meer waarom het testen van biomarkers wordt aanbevolen.