Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

In overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn er voor een aantal van onze medicijnen risicominimalisatiematerialen opgesteld. Deze materialen bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van onze geneesmiddelen te beperken of te voorkomen. U kunt hieronder deze materialen inzien en downloaden.

Een papieren versie kunt u aanvragen door een email te sturen naar educationalmaterials.nl@amgen.com.

Kies eerst het geneesmiddel:

ProductoverzichtAanvullende informatie betreffende onze producten is beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

Lees meer over

Onze geneesmiddelenicon

Amgen ontdekt, ontwikkelt, produceert en levert innovatieve geneesmiddelen voor patiënten die lijden aan ernstige ziekten.

Onze zorgoplossingenicon

Wij doen meer dan geneesmiddelen. Met onze zorgoplossingen voegen wij waarde toe voor de patiënt.

Risicominimalisatiematerialenicon

Er zijn voor een aantal van onze medicijnen risicominimalisatiematerialen opgesteld. Deze materialen bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van onze geneesmiddelen te beperken of te voorkomen. U kunt deze materialen inzien en downloaden.

Amgen biosimilarsicon

Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat vergelijkbaar is met het origineel, waarvan het patent is verlopen. Biosimilars bieden de mogelijkheid om een grotere groep patiënten toegang te verlenen tot onmisbare geneesmiddelen.

Medische informatieicon

Medische vragen over onze geneesmiddelen? Hier kunt u contact met ons opnemen.