Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Care solutions

Aanbieden van de juiste zorg aan de juiste patiënt op de juiste locatie

De zorgvraag van de Nederlandse gezondheidszorg is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Vergrijzing, hogere levensverwachtingen en een toename in chronische ziektebeelden liggen hier onder andere aan ten grondslag.

Om de kwaliteit van en toegang tot de gezondheidszorg te waarborgen, nu en in de toekomst, heeft Amgen het initiatief genomen innovatieve zorgoplossingen te ontwikkelen die, door het vervangen en verplaatsen van zorg naar huis, de gezondheidszorg ontlasten. Deze zorgoplossingen hebben slechts één prioriteit: het aanbieden van de juiste zorg aan de juiste patiënt op de juiste locatie.

Waardevolle zorg

Wij zijn dagelijks in gesprek met patiënten, zorgverleners en andere partijen binnen en buiten de zorg om bij te dragen aan een succesvolle behandeling voor iedere patiënt. Hiervoor bieden we een oplossing op maat, onderbouwd met de analyse van Real World Data, middels de inzet van één of meerdere van onze care solutions:

  • Onze smart devices bieden een innovatieve oplossing om patiënten ook buiten het ziekenhuis op tijd te kunnen voorzien van de nodige behandeling. Bijvoorbeeld: een ‘on-body injector’ voor oncologie patiënten.
  • Inzet van onze 20 jaar aan kennis en ervaring om ziekenhuizen te ondersteunen in het verplaatsen van hun zorg naar huis.
  • Onze innovatie op online ondersteuning van patiënten. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van een toegankelijk patiëntportaal.
  • Onze thuiszorgprogramma’s bieden ondersteuning aan de individuele patiënt aan huis, om zo therapietrouw te kunnen monitoren en verbeteren waar mogelijk. Zie voor meer uitleg hieronder.

Lees hier meer over onze zorgoplossingen in de praktijk.

Het AmgenCare thuiszorgprogramma

Afgestemd op de specifieke behoefte van patiënten binnen specifieke indicaties, kunnen wij via AmgenCare, in samenwerking met onze thuiszorgvendors, specialistische zorg aan huis bieden. Dit omvat onder andere uitgebreide uitleg en hulp in medicatietoedieningen aan huis, het bieden van inzicht aan artsen in de behandeling hun patiënten, online ondersteuning voor de patiënt, monitoring van de therapietrouw en het resultaat van de behandeling, én het meten van de patiënttevredenheid in onze AmgenCare programma’s.

Onder de naam AmgenCare zijn een aantal specifieke zorgprogramma’s ontwikkeld voor patiënten gerelateerd aan hun ziektebeeld. Inmiddels bestaan deze AmgenCare programma’s al 20 jaar, en zijn er in die tijd al ruim 50.000 patiënten met deze programma’s ondersteund. Deze zorgprogramma’s omvatten o.a. thuislevering van medicatie, toediening en specialistische zorg, uitgebreide informatie en instructie over het gebruik van de medicatie zodat de patiënt dit zelf kan overnemen (afhankelijk van soort medicatie), afname van bloedwaarden, aanbieding van online ondersteuning via een patiëntenplatform, en monitoring van therapietrouw en resultaat van de behandeling.

Zie hieronder voor een korte beschrijving per programma.Het AmgenCare cardiovascular programma biedt digitale en fysieke services aan, waarmee het programma bijdraagt aan het behalen van therapietrouw en cholesterol (LDL-c) streefwaarden bij (zeer) hoogrisicopatiënten patiënten. Deze services omvatten o.a. thuislevering van medicatie, thuistoediening en instructie door een verpleegkundige, periodieke terugkoppeling op de LDL-c waarden aan arts en patiënt, 24/7 customer service en een digitaal patiëntportaal.

Het AmgenCare oncology programma omvat de thuislevering, -instructie en -toediening van medicatie, additionele informatievoorziening afhankelijk van de te volgen behandeling, en 24/7 customer service. Het programma is gericht op het zoveel mogelijk verlagen van de last van een behandeling en het ziekteproces door persoonlijke begeleiding en alle thuisservices.

Het AmgenCare hematology programma is gericht op thuisinfusies van therapieën voor patiënten met Multipel Myeloom. De thuistoediening van de behandelingen verlagen reis- en wachttijd en maakt de therapie minder belastend voor patiënt en/of mantelzorger. Zo draagt het programma bij aan de kwaliteit van leven en het hooghouden van therapietrouw.

Het AmgenCare bone programma heeft als doel dat mensen met een verhoogd fractuurrisico zelf de injecties kunnen zetten van hun behandeling. Daarvoor wordt er aan huis een injectie-instructie gegeven door een gespecialiseerde verpleegkundige, is er begeleidend materiaal beschikbaar gemaakt voor de patiënt, en wordt medicatie thuis afgeleverd.

AmgenCare nephrology is specifiek ontworpen voor patiënten die lijden aan bloedarmoede of anemie als gevolg van chronisch nierfalen. Met een thuislevering en -toediening en gerichte informatie over hun aandoening en behandeling helpt het programma patiënten hun eigen behandeling zo goed mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk belasting.

Met het AmgenCare donorprogram levert Amgen een gerichte bijdrage aan een stijging van het aantal (onverwante) stamceldonaties, zodat ook zoveel mogelijk onverwante donoren patiënten kunnen helpen met een stamceltransplantatie. Het programma omvat injectie, instructie en begeleiding van donoren aan huis (of op locatie), alle dagen in de week. Zo wordt het doneren minder belastend voor de donor en komt er meer flexibiliteit in de planning van donaties en van afname van de stamcellen, met als resultaat een toename in stamceltransplantaties.

Lees hier onze verhalen over hoe wij samenwerken op patiëntzorg in de praktijk.

Lees meer over

Onze geneesmiddelenicon

Amgen ontdekt, ontwikkelt, produceert en levert innovatieve geneesmiddelen voor patiënten die lijden aan ernstige ziekten.

Onze zorgoplossingenicon

Wij doen meer dan geneesmiddelen. Met onze zorgoplossingen voegen wij waarde toe voor de patiënt.

Risicominimalisatiematerialenicon

Er zijn voor een aantal van onze medicijnen risicominimalisatiematerialen opgesteld. Deze materialen bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van onze geneesmiddelen te beperken of te voorkomen. U kunt deze materialen inzien en downloaden.

Amgen biosimilarsicon

Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat vergelijkbaar is met het origineel, waarvan het patent is verlopen. Biosimilars bieden de mogelijkheid om een grotere groep patiënten toegang te verlenen tot onmisbare geneesmiddelen.

Medische informatieicon

Medische vragen over onze geneesmiddelen? Hier kunt u contact met ons opnemen.