Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Patiëntwaarde toevoegen door uitkomstgerichte zorgoplossingen

De zorgvraag van de Nederlandse gezondheidszorg is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Vergrijzing, hogere levensverwachtingen en een toename in chronische ziektebeelden liggen hier onder andere aan ten grondslag.

Om de kwaliteit van en toegang tot de gezondheidszorg te waarborgen, nu en in de toekomst, heeft Amgen het initiatief genomen innovatieve zorgoplossingen te ontwikkelen met in ieder geval twee prioriteiten:

  • Onze value solutions focussen op het meten en verbeteren van de resultaten van de patiëntzorg, om zo stapsgewijs te kunnen verschuiven naar een waardegedreven zorgsysteem.
  • Onze care solutions focussen op het ontlasten van de gezondheidszorg middels het vervangen en verplaatsen van zorg dichter naar huis. Deze zorgoplossingen hebben slechts één prioriteit: het aanbieden van de juiste zorg aan de juiste patiënt op de juiste locatie.

Onze zorgoplossingen vullen elkaar aan en zijn zowel gezamenlijk als individueel in te zetten. Zo kunnen we een oplossing op maat bieden voor ieder zorgpad.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over onze value- en care solutions.

Lees meer over

Onze geneesmiddelenicon

Amgen ontdekt, ontwikkelt, produceert en levert innovatieve geneesmiddelen voor patiënten die lijden aan ernstige ziekten.

Onze zorgoplossingenicon

Wij doen meer dan geneesmiddelen. Met onze zorgoplossingen voegen wij waarde toe voor de patiënt.

Risicominimalisatiematerialenicon

Er zijn voor een aantal van onze medicijnen risicominimalisatiematerialen opgesteld. Deze materialen bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van onze geneesmiddelen te beperken of te voorkomen. U kunt deze materialen inzien en downloaden.

Amgen biosimilarsicon

Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat vergelijkbaar is met het origineel, waarvan het patent is verlopen. Biosimilars bieden de mogelijkheid om een grotere groep patiënten toegang te verlenen tot onmisbare geneesmiddelen.

Medische informatieicon

Medische vragen over onze geneesmiddelen? Hier kunt u contact met ons opnemen.