Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Value Solutions

Waardevolle co-creatie met zorgverleners, patiënten en andere partners

Samen met zorgverleners, patiënten en andere waardevolle partners creëren we mogelijkheden om resultaten in de zorg te meten en te verbeteren. Dit doen wij door middel van onze Value Solutions waarin wij onze bewezen tools, kennis en ervaring inzetten om gezamenlijk tot de juiste oplossingen te komen. Ons huidige aanbod van Value Solutions bestaat uit zorgpadoptimalisatie en het meten en verbeteren van uitkomsten. Bovendien ondersteunen wij onze partners met veranderingen in hun organisaties op deze onderwerpen.

Waarom doen wij dit?

Wij zijn ervan overtuigd dat we stapsgewijs naar een model van uitkomstgerichte zorg moeten verschuiven om de zorg toekomstbestendig te maken en de beste zorg voor iedere patiënt te garanderen. Behandelingen worden dan betaald naar het resultaat en de waarde voor de patiënt. Met andere woorden; het succes van de behandeling wordt beloond. Succes is afhankelijk van zowel medische als patiënt-gerapporteerde uitkomsten (zoals kwaliteit van leven) en het zal gemeten moeten worden. De Value Solution ‘Uitkomsten’ helpt daarbij. Daarnaast willen wij de uitkomsten ook positief beïnvloeden en helpen wij met onze Value Solution ‘Zorgpadoptimalisatie’ zorginstellingen met de verbetering van zorgpaden.

Gezamenlijk groeien we dan naar een nieuw bedrijfsmodel waarin er betaald wordt op basis van het resultaat en het succes van onze behandelingen.

Onze Value Solutions

Wij zijn continu bezig om resultaten in de zorg te meten en te verbeteren om zo richting een nieuw zorgsysteem te verschuiven. De Value Solutions vormen hiervoor de basis, waarvan de Value Solutions ‘Zorgpadoptimalisatie’ en ‘Uitkomsten’ inmiddels volledig zijn doorontwikkeld.

Zorgpadoptimalisatie

In co-creatie met zorgverleners verbeteren we zorgpaden in ziekenhuizen of zorginstellingen. Deze komen niet alleen de zorginstellingen ten goede, maar levert ook meer waarde voor de patiënt op. De onderstaande animatie legt uit hoe we te werk gaan.

Uitkomsten

Om de resultaten te meten en te verbeteren gebruiken we uitkomstensets of ontwikkelen we een specifieke uitkomstenset indien deze nog niet beschikbaar is. Vervolgens implementeren we deze samen om gericht te optimaliseren om zo de resultaten in de zorg te verbeteren. Bekijk de animatie om meer te weten te komen over hoe deze uitkomstensets tot stand komen en kunnen leiden tot meer waarde voor patiënten.Vragen? Meer weten over onze Value Solutions? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over

Onze geneesmiddelenicon

Amgen ontdekt, ontwikkelt, produceert en levert innovatieve geneesmiddelen voor patiënten die lijden aan ernstige ziekten.

Onze zorgoplossingenicon

Wij doen meer dan geneesmiddelen. Met onze zorgoplossingen voegen wij waarde toe voor de patiënt.

Risicominimalisatiematerialenicon

Er zijn voor een aantal van onze medicijnen risicominimalisatiematerialen opgesteld. Deze materialen bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van onze geneesmiddelen te beperken of te voorkomen. U kunt deze materialen inzien en downloaden.

Amgen biosimilarsicon

Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat vergelijkbaar is met het origineel, waarvan het patent is verlopen. Biosimilars bieden de mogelijkheid om een grotere groep patiënten toegang te verlenen tot onmisbare geneesmiddelen.

Medische informatieicon

Medische vragen over onze geneesmiddelen? Hier kunt u contact met ons opnemen.