Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Een oplossing op maat voor iedere patiënt

Wij zijn dagelijks in gesprek met patiënten, zorgverleners en andere partijen om bij te dragen aan betere uitkomsten voor iedere patiënt. Hiervoor bieden we een oplossing op maat, onderbouwd met de analyse van Real World Data: onze thuiszorgprogramma’s. Deze programma’s bieden ondersteuning aan de individuele patiënt aan huis, en helpen therapietrouw te monitoren en verbeteren waar mogelijk.

Lees hier meer over onze thuiszorgprogramma’s in de praktijk.

Het AmgenCare thuiszorgprogramma

Afgestemd op de specifieke behoefte van patiënten binnen specifieke indicaties, kunnen wij via AmgenCare, in samenwerking met thuiszorgorganisaties, specialistische zorg aan huis bieden. Dit omvat onder andere uitgebreide uitleg en hulp in medicatietoedieningen aan huis, het bieden van inzicht aan artsen in de behandeling hun patiënten, online ondersteuning voor de patiënt, monitoring van de therapietrouw en het resultaat van de behandeling én het meten van de patiënttevredenheid in onze AmgenCare programma’s.

Onder de naam AmgenCare zijn een aantal specifieke zorgprogramma’s ontwikkeld voor patiënten gerelateerd aan hun ziektebeeld. Inmiddels bestaan deze AmgenCare programma’s al 20 jaar, en zijn er in die tijd al ruim 50.000 patiënten met deze programma’s ondersteund. Deze zorgprogramma’s omvatten o.a. thuislevering van medicatie, toediening en specialistische zorg, uitgebreide informatie en instructie over het gebruik van de medicatie zodat de patiënt dit zelf kan overnemen (afhankelijk van soort medicatie), afname van bloedwaarden, aanbieding van online ondersteuning via een patiëntenplatform, en monitoring van therapietrouw en resultaat van de behandeling.

Zie hieronder voor een korte beschrijving per programma.Het AmgenCare cardiovascular programma biedt digitale en fysieke services aan, waarmee het programma (zeer) hoogrisico cardiovasculaire patiënten helpt met hun behandeling. Deze services omvatten o.a. thuislevering van medicatie, thuistoediening en instructie door een verpleegkundige, periodieke terugkoppeling op de patiënttevredenheid aan arts en patiënt, 24/7 customer service en een digitaal patiëntportaal.

Het AmgenCare oncology programma omvat een thuislevering, -instructie én -toediening van medicatie. Daarnaast is voor iedere patiënt additionele informatievoorziening beschikbaar afhankelijk van de te volgen behandeling, en 24/7 customer service. Het programma is gericht op het zoveel mogelijk verlagen van de last van een behandeling en het ziekteproces door persoonlijke begeleiding en de thuisservices.

Het AmgenCare hematology programma is gericht op thuisinfusies van therapieën voor patiënten met Multipel Myeloom. De thuistoediening van de behandelingen verlagen reis- en wachttijd en maakt de therapie minder belastend voor patiënt en/of mantelzorger. Zo draagt het programma bij aan de kwaliteit van leven en het hooghouden van therapietrouw.

Het AmgenCare bone programma heeft als doel dat mensen met een verhoogd fractuurrisico zelf de injecties kunnen zetten van hun behandeling. Daarvoor wordt er aan huis een injectie-instructie gegeven door een gespecialiseerde verpleegkundige, is er begeleidend materiaal beschikbaar gemaakt voor de patiënt, en wordt medicatie thuis afgeleverd.

Met het AmgenCare donorprogram levert Amgen een gerichte bijdrage aan een stijging van het aantal (onverwante) stamceldonaties, zodat zoveel mogelijk onverwante donoren patiënten kunnen helpen met een stamceltransplantatie. Het programma omvat injectie, instructie en begeleiding van donoren aan huis (of op locatie), alle dagen in de week. Zo wordt het doneren minder belastend voor de donor en komt er meer flexibiliteit in de planning van donaties en van afname van de stamcellen, met als resultaat een toename in stamceltransplantaties.

Lees hier onze verhalen over hoe wij samenwerken op patiëntzorg in de praktijk.