Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Zorgpaden patiëntgericht en efficiënter maken

Samen met partners ontwikkelen we uitkomstgerichte zorgpaden of richten wij deze opnieuw in met meetbare resultaten. Zo verbeteren we de kwaliteit van de zorg en de uitkomsten voor de patiënt.

Wij kijken bijvoorbeeld samen met zorgverleners waar er barrières in het zorgpad zijn en proberen daarvoor oplossingen te vinden. Of we kijken naar inefficiënties die we samen proberen op te lossen waarbij het team van Amgen consultants deze projecten faciliteert.

Zorgpadoptimalisatie

In co-creatie met zorgverleners verbeteren we zorgpaden in ziekenhuizen of zorginstellingen. Deze komen niet alleen de zorginstellingen ten goede, maar levert ook meer waarde voor de patiënt op. De onderstaande animatie legt uit hoe we te werk gaan.