Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

  • Aranesp is een geneesmiddel tegen bloedarmoede of anemie. Men spreekt van anemie of bloedarmoede als het bloed onvoldoende rode bloedcellen bevat waarbij de symptomen vermoeidheid, zwakte en kortademigheid kunnen zijn. Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie (nierfalen) te behandelen bij volwassenen en kinderen. Aranesp wordt ook gebruikt om symptomatische anemie te behandelen bij volwassen kankerpatiënten met non-myeloïde maligniteiten die chemotherapie toegediend krijgen.
  • Neulasta wordt gebruikt om de duur van neutropenie (laag aantal witte bloedcellen) en het optreden van febriele neutropenie (laag aantal witte bloedcellen gepaard gaande met koorts) te verminderen. Deze kunnen veroorzaakt worden door het gebruik van cytotoxische chemotherapie (geneesmiddelen die snel groeiende cellen vernietigen). De witte bloedcellen zijn belangrijk omdat zij uw lichaam helpen infecties te bestrijden. Deze cellen zijn zeer gevoelig voor de effecten van chemotherapie waardoor het aantal van deze cellen in uw lichaam kan verminderen.
  • Neupogen stimuleert het beenmerg om meer witte bloedlichaampjes aan te maken na bijvoorbeeld chemotherapie of een beenmergtransplantatie. Een tekort aan witte bloedlichaampjes (neutropenie) kan om verschillende redenen ontstaan en zorgt ervoor dat uw lichaam minder goed in staat is om infecties te bestrijden.
  • XGEVA wordt toegepast bij volwassenen met gevorderde kanker om ernstige complicaties veroorzaakt door een botmetastase te voorkomen (bijvoorbeeld botbreuk, druk op het ruggenmerg of de noodzaak van het ondergaan van bestraling of chirurgie).

Bron: Patiëntenbijsluiters, Amgen. Zie www.ema.europa.eu voor de meest recente versie.