Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

 • BLINCYTO wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met acute lymfoblastenleukemie. BLINCYTO wordt gebruikt wanneer acute lymfoblastenleukemie terugkeert of niet heeft gereageerd op een eerdere behandeling (dit wordt “recidieve/ refractaire acute lymfoblastenleukemie” genoemd).

  Het wordt ook gebruikt bij volwassenen met acute lymfoblastenleukemie bij wie er na de vorige behandeling een klein aantal kankercellen is achtergebleven (dit wordt 'minimale restziekte' genoemd).

  BLINCYTO wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen (≥1jaar), tieners en jongvolwassenen met acute lymfoblastische leukemie (ALL) wanneer eerdere behandelingen niet hebben gewerkt of niet meer werken.

  Acute lymfoblastenleukemie is een vorm van bloedkanker waarbij een bepaald type witte bloedcellen, de B-lymfocyten, gaan woekeren.

 • Imlygic wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een vorm van huidkanker, ‘melanoom’ genoemd, die is uitgezaaid in de huid of lymfeklieren, wanneer een operatie niet mogelijk is.

  De werkzame stof in Imlygic is talimogene laherparepvec. Dit is een verzwakte vorm van het koortslipvirus.
 • Kyprolis wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder ten minste één andere behandeling voor deze ziekte hebben gehad. Multipel myeloom, ook wel ziekte van Kahler genoemd, is een vorm van plasmacelkanker (plasmacellen zijn een soort witte bloedcellen).
 • Vectibix wordt gebruikt bij de behandeling van uitgezaaide darmkanker (colorectaal kanker) bij volwassen patiënten met een bepaald type tumor bekend als “Wild-type RAS-tumor”.
 • Een arts kan KANJINTI voorschrijven voor bepaalde vormen van borst- en maagkanker. KANJINTI bevat de werkzame stof trastuzumab.

Bron: Patiëntenbijsluiters, Amgen. Zie www.ema.europa.eu voor de meest recente versie.