Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

  • Een arts kan AMGEVITA voorschrijven voor de behandeling van verschillende ontstekingsziekten. AMGEVITA bevat de werkzame stof adalimumab.
  • Otezla bevat de werkzame stof apremilast en is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met actieve artritis psoriatica, matige tot ernstige chronische plaque-psoriasis en de systemische behandeling van mondzweren bij de ziekte van Behçet.


    Voor meer informatie: www.otezla.nl

Bron: Patiëntenbijsluiters, Amgen. Zie www.ema.europa.eu voor de meest recente versie.