Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

De gezondheidszorg van vandaag krijgt te maken met veel ingrijpende veranderingen, die elkaar in hoog tempo opvolgen. Tegelijkertijd is er sprake van een stijgende zorgvraag door vergrijzing, meer chronische aandoeningen en steeds meer behandelmogelijkheden, waardoor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg onder druk komen te staan.

Ingegeven door onze missie, het helpen van patiënten, richt Amgen zich op het leveren van geneesmiddelen die de uitkomsten van de behandeling verbeteren. Daarnaast werkt Amgen aan programma’s die ons zorgstelsel verbeteren.

Amgen wil een actieve bijdrage leveren aan betere zorg

Ons bedrijf wil een toekomstbestendige bijdrage leveren aan zorg van hoogwaardige kwaliteit. Dat doen wij door, in samenwerking met andere veldpartijen, de patiëntwaarde van onze innovatieve behandelingen te optimaliseren en ervoor te zorgen dat deze op het juiste moment voor de juiste patiënt tegen aanvaardbare kosten toegankelijk zijn.

We passen Value Based Health Care principes toe en zo hebben we bijvoorbeeld de efficiëntie van een perifeer nierdialysecentrum helpen verbeteren. Zonder het aantal bedden of de personele bezetting uit te breiden kon het centrum de groei van het aantal dialysepatiënten opvangen. Voor patiënten heeft dit tot een betekenisvolle vermindering van de wachttijd tot dialyse geleid.

Een ander voorbeeld is AmgenCare, ons ondersteuningsprogramma voor het gebruik van medicatie in de thuissituatie. AmgenCare maakt een geïntegreerde zorgaanpak mogelijk die, naast de levering en toediening van medicijnen, ook lifestyle- en gezonde voedingsadviezen biedt aan patiënten. Door middel van een beveiligd online portal – kunnen we inzicht verkrijgen in de uitkomsten van de behandeling, waar zowel de patiënt als de arts baat bij kunnen hebben.

Nieuwe medicijnen voor waardevolle zorg

Ook in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen streeft Amgen naar een actieve bijdrage aan betere zorg. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en produceren van biosimilars. Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat vergelijkbaar is met het origineel, waarvan het patent is verlopen. Hierdoor krijgen individuele patiënten en hun artsen additionele medicatiekeuzes tegen vaak lagere kosten.

Voor meer informatie over Amgen’s Biosimilars