Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Efficiënt Energiegebruik

‘Fit for purpose’ is altijd al onze focus geweest voor duurzaamheid van onze gebouwen en voorzieningen. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een uitgebreide energie- en CO2-reductie. De resultaten worden gemonitord door een energiemanagementsysteem, dat het gebruik van elektriciteit, water en gas op onze locatie in Breda streng controleert.

Het systeem dat onze hardware beschermt tijdens stroomuitval, en het Air Conditioning systeem, dat de lucht koelt in computerruimtes, zijn aangepast aan de gevraagde capaciteit terwijl ze ruim 30% efficiënter dan de vroegere noodstroomvoorzieningen opereren. Daarbij is het systeem flexibel en schaalbaar in geval meer of minder energie is nodig.

Ook is het gehele kantorencomplex voorzien van energiezuinige LED-verlichting. In ons hoofdgebouw is het glazen plafond van het atrium voorzien van speciaal glas dat warmte regulerend werkt. Alle energie die wij gebuiken is groen, opgewekt uit zon en wind uit Nederland.