Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Onze missie

Patiënten helpen.

Onze waarden

Werken vanuit een wetenschappelijke basis

Een wetenschappelijke aanpak staat aan de basis van ons succes. Het wetenschappelijke proces kent meerdere stappen, het begint bij het juiste experiment, het verzamelen en analyseren van gegevens om te komen tot een rationeel besluit.

Intensief concurreren en winnen

Het is een race tegen de klok om andere biotechnologiebedrijven voor te blijven en snel resultaten van hoge kwaliteit te boeken. Om te kunnen slagen is het belangrijk risico’s te nemen. We kunnen niet volstaan met tevreden terugblikken op wat we tot nu toe bereikt hebben. We blijven trouw aan onze hoge ethische normen en eisen integriteit in omgang met concurrenten, klanten, partners en elkaar.

Meerwaarde leveren voor patiënten, medewerkers en aandeelhouders

Wij leveren toegevoegde waarde door ons toe te leggen op de behoefte van de patiënt. Amgen creëert hiervoor een werkomgeving die medewerkers de mogelijkheid geeft hun capaciteiten volledig te benutten. We streven ernaar het evenwicht tussen behoeften van patiënten, medewerkers en aandeelhouders in stand te houden.

Ethisch zijn

We hanteren altijd de hoogste ethische normen als het gaat om productie, het leveren van diensten en het verstrekken van informatie.

Elkaar vertrouwen en respecteren

Iedere medewerker bij Amgen is belangrijk ongeacht zijn of haar functie. We nemen capabele en toegewijde mensen in dienst. We scheppen een omgeving die vertrouwen, respect, en individuele verantwoordelijkheid aanmoedigt en waar diversiteit wordt gewaardeerd. Er is ruimte voor individueel initiatief. Met respect voor elkaar, versterken we het onderlinge vertrouwen en boeken we goede resultaten.

Kwaliteit garanderen

We produceren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Kwaliteit is de basis van al onze activiteiten. Het zit verweven in alles wat we doen. Ook als het gaat om informatie en besluitvorming.

In teams werken

We werken samen in teams om zo snel mogelijk een wetenschappelijke doorbraak in het laboratorium via klinisch onderzoek naar de markt te brengen. Ook ondersteunen we gezamenlijk andere aspecten van ons bedrijf. Teamwork resulteert in de beste oplossingen voor patiënten, collega’s en aandeelhouders. Deze teamstructuur biedt iedereen de mogelijkheid om de koers van de organisatie mede te bepalen, een breder perspectief te bieden, en talenten voluit te benutten.

Samenwerken, communiceren en verantwoording nemen

Leidinggevenden bij Amgen vragen om inbreng, en betrekken stakeholders bij besluiten. Daarin worden verschillende opinies, conflicterende belangen in een open dialoog meegenomen. Als een besluit eenmaal is genomen, zijn de leidinggevende en de leden van het team gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat en voor het adequaat implementeren van het besluit.

Lees meer over

Amgen in Nederlandicon

Dagelijks werken ongeveer 680 mensen in Nederland aan de distributie, marketing en verkoop van onze kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen en aan klinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen

Missie & Waardenicon

In alles wat we doen, streven we onze missie na: patiënten helpen. In elke stap die we zetten, laten we ons leiden door onze kernwaarden.

Visie Amgen Nederlandicon

Wij willen ons inzetten en samen met onze partners binnen en buiten de gezondheidszorg werken aan een betere toekomst. Bekijk hier hoe.

Transparantieicon

Wij zijn transparant en open over onze samenwerkingen met derden en R&D kosten.

Geschiedenis van Amgenicon

Al meer dan 40 jaar werken wij aan wetenschappelijke ontdekkingen en innovaties.

Ziektebeeldenicon

De aandachtsgebieden waar Amgen haar aandacht op richt.

Contacticon

Vragen? Wij helpen u graag verder via onze Contact-pagina.