Patiënten

CareCoalition: Passende Zorg thuis

Zorgverplaatsing naar huis is belangrijk om de capaciteit in de zorg te ontlasten. Nog belangrijker is dat de patiënt dit als veel prettiger ervaart. Al meer dan 20 jaar helpen onze AmgenCare zorgprogramma’s om vele patiënten in de thuissituatie te ondersteunen bij het zelf toedienen of toegediend krijgen van de medicatie. Daarnaast bieden we ziekenhuizen ondersteuning bij het verplaatsen van zorg naar huis.

Het helpen van zorgverleners om de beste patiëntenzorg te bieden en het delen van kennis en ervaring zijn voor ons van groot belang. Daarom zijn we betrokken bij de CareCoalition*. De CareCoalition is een platform voor initiatieven en kennisdeling op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg. Hier bundelen we onze krachten om de druk op de zorg verder te verlichten, met specifieke aandacht voor ziekenhuisverplaatste oncologische zorg. We prioriteren en werken samen bij de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en helpen ziekenhuizen om passende zorg dichter bij huis of thuis te realiseren, zonder telkens het wiel opnieuw uit te vinden.

Om deze reden heeft de CareCoalition ook een platform gecreëerd op LinkedIn, waar we initiatieven en ideeën delen, maar waar je ook zelf vraagstukken, interessante artikelen of whitepapers kunt delen. We nodigen alle geïnteresseerden in het bevorderen van passende, ambulante oncologische zorg uit om zich aan te melden voor deze LinkedIn-groep.

Laten we samen de toekomst van de ambulante oncologische zorg verder vormgeven. Samen staan we sterker.

*CareCoalition is een samenwerkingsverband tussen Amgen, Care4HomeCare, Bristol Meyers Squibb, Pfizer, Roche, Johnson&Johnson en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen