Maatschappij

Video informeert patiënten over botdichtheidsmeting


Video informeert patiënten over botdichtheidsmeting

Een botdichtheidsmeting, oftewel een DEXA-scan, kan uitwijzen of je osteoporose hebt en een verhoogd risico op botbreuken. Om mensen voor te bereiden op dit onderzoek en hoe zo’n scan er precies uitziet heeft Amgen in samenwerking met de Osteoporose vereniging en het Medisch Centrum Jan van Goyen een video gemaakt. In deze video wordt uitgelegd wat je als patiënt moet weten als je doorverwezen wordt voor een DEXA-scan.

Met deze video willen Amgen - en onze partners - patiënten bewust maken hoe een botdichtheidsmeting in zijn werk gaat. We zien dat er in Nederland sprake is van onderdiagnostiek. Veel patiënten hebben osteoporose, echter hier is ongeveer een kwart van gediagnosticeerd. De DEXA-scan is een belangrijk middel om deze patiënten op te sporen.

Amgen vindt het belangrijk om zich in te zetten voor initiatieven die de onderdiagnose, onderbehandeling en therapietrouw verbeteren. Alleen zo kunnen wij helpen botbreuken te voorkomen, het zorggebruik te reduceren en de zorgkosten verminderen.

Bekijk de video op de website van de osteoporose vereniging hier