Value Agenda 2022 rapport gepubliceerdBetalen voor waarde. Dit is een van de oplossingsrichtingen om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken.

Maar hoe doe je dat? Tijdens een werksessie werd dit onderwerp besproken met ongeveer 25 experts uit verschillende hoeken in de gezondheidszorg. Deze werksessie is georganiseerd in samenwerking van The Decision Group en Awell.

Het rapport met aanbevelingen en tips hoe je de bekostiging op basis van behaalde uitkomsten en geleverde waarde mogelijk gemaakt kan worden, kan je hier lezen:

Lees meer hoe wij de zorg helpen uitkomstgericht te werken