Maatschappij

Tafelgesprekken met nationale en lokale politici over de impact van Amgen op de lokale economie

De gedeelde perceptie van de toegevoegde waarde van de Life Sciences & Health sector

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden Amgen, Janssen en MSD drie bijeenkomsten. Politici, ondernemers en publieke organisaties gingen met elkaar in gesprek over de waarde van de Life Sciences en Health sector voor de economie, innovatie en werkgelegenheid.

Op maandag 21 februari vond de tweede editie plaats in Breda, met als belangrijkste focus: Brabant als internationale hotspot voor de Life Sciences & Health sector. De helft van de totale Nederlandse productiewaarde van deze sector en een kwart van alle banen bevindt zich in deze regio - vooral biotech groeit stormachtig. Het biotech bedrijf Amgen is een van de grootste werkgevers van Breda. Zij speelt een belangrijke rol in deze regio als specialist in logistiek en distributie van geneesmiddelen. Danielle IJkema, Executive Director Supply Chain van Amgen, sprak met CDA tweede kamerlid Mustafa Amhaouch over de specifieke rol van Amgen in het Brabantse ecosysteem. In de video wordt aangegeven wat de kracht is van de regio en hoe dit verder versterkt kan worden.

Illustratief voor alle drie de bijeenkomsten was de gedeelde perceptie van de toegevoegde waarde van de Life Sciences & Health sector voor werkgelegenheid, R&D investeringen in Nederland en de kracht van samenwerking tussen alle partijen binnen het ecosysteem.