Blogs

Blog Vincent: De focus op patiënt-relevante uitkomsten, dat willen we toch allemaal?Vincent

De focus op patiënt-relevante uitkomsten, dat willen we toch allemaal?

Afgelopen jaren heeft uitkomstgerichte zorg stevig voet aan de grond gekregen in Nederland (en de wereld). Het belang van uitkomsten die er voor de patiënt toe doen wordt breed gedragen. Het programma uitkomstgerichte zorg en de nadruk op het gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten door de minister van VWS benadrukt dit nog maar eens. Daarnaast is passende zorg de norm voor de nieuwe coalitie, waarin uitkomstinformatie uiteraard een cruciale rol speelt. Maar waarom laten we nog niet allemaal uitkomsten leidend zijn?

Uitkomstinformatie is eigenlijk randvoorwaardelijk om de zorg meer waardegedreven en passend te maken. Dit betekent tegelijkertijd dat uitkomstinformatie voor een diverse palet aan doeleinden benut kan worden voor het verbeteren van de zorg. Van spiegelinformatie voor en tussen medische teams en het samen beslissen in de spreekkamer, tot het toetsen van nieuwe innovaties of vormen van zorg en bekostiging op basis van uitkomsten in plaats van bekostiging op basis van geleverde zorg. Kortom, uitkomstinformatie gaat op diverse fronten helpen om de zorg effectiever en efficiënter te maken en vooral patientgerichter.

Dat uitkomstinformatie nog steeds niet leidend is, is terug te zien in de steeds terugkerende patronen in hoe we zorg organiseren. De bekostiging van de zorg is nog steeds meer gericht op het aantal medische behandelingen, niet op de uitkomsten van zorg of zelfs het voorkomen van zorg. Om uitkomsten te maximaliseren terwijl optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen moet het systeem zich richten op uitkomsten die er voor de patiënt toe doen en dit leidend te laten zijn. Uitkomstgerichte of waardegedreven zorg dus.

Gelukkig helpen de programma’s zoals Uitkomstgerichte Zorg van VWS en ook Passende Zorg van het Zorginstituut om deze patronen te veranderen. Ook de Value Agenda en het Linnean initiatief – een landelijk netwerk van meer dan 1200 gedreven patiënt(vertegenwoordigers), zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en leveranciers – draagt bij bij de versnelling van de implementatie van waardegedreven zorg. Deze programma’s en intiatieven erkennen dat uitkomstinformatie cruciaal is voor alle belanghebbenden in de gezondheidszorg. Zowel voor het verbeteren van de uitkomsten voor de patiënt als ook voor het efficiënter realiseren van deze uitkomsten.

Als uitkomstinformatie zo belangrijk is om op te sturen en te verbeteren, dan is de volgende logische stap de bekostiging van zorg te linken aan uitkomsten en geleverde waarde. Zo worden betere uitkomsten beloond, waar dit in het huidige systeem niet wordt gestimuleerd of soms zelf afgestraft wordt. Bijkomend voordeel van uitkomstbekostiging is dat samenwerking en innovatie om betere uitkomsten te realiseren hiermee wordt gestimuleerd.

Om op dit actuele thema van bekostiging stappen te zetten, vindt op 11 mei de 5e editie van de Value Agenda NL plaats met het onderwerp ‘Betalen voor waarde’, een vervolg op de werksessie op 5 oktober 2021. Op deze dag gaan 25 beslissers in de zorg in een werksessie aan de slag om praktische handvatten te ontwerpen om bekostiging meer waardegedreven te maken. Benieuwd naar de output van de eerste sessie op 5 oktober of komende sessie? Neem dan gerust contact op via onderstaande gegevens.

Vincent Wiersma
VBHC Specialist bij Amgen
vwiersma@amgen.com

Amgen is een van de initiatiefnemers van de Value Agenda