Blogs

Blog Phi-Ngan: De osteoporose zorg moet én kan beter

Blog Phi-Ngan: De osteoporose zorg moet én kan beter

Phi-Ngan Phan

Op het moment van schrijven ben ik 28 jaar. Als ik ergens over struikel en val, zal ik waarschijnlijk niet zo snel iets breken. Maar mijn ouders, oma en sommige collega’s hebben hier wel een grotere kans op het breken van een bot. Als dat gebeurt, denk je waarschijnlijk niet zo snel aan de chronische aandoening osteoporose (wat letterlijk poreuze botten betekent) en je (huis)arts misschien ook niet. Dit terwijl bij 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen van boven de 50 een fractuur het gevolg is van osteoporose1,2,3. Hoewel de meeste osteoporotische botbreuken voorkomen bij personen ouder dan 50 jaar, kan het ook voorkomen bij jongere personen.

Het is helaas wel te verklaren waarom osteoporose een onbekende aandoening is, het krijgt erg weinig aandacht in het publieke domein en wordt onterecht gezien als logische gevolg van ouder worden. In de praktijk wordt osteoporose vaak niet tijdig gediagnosticeerd en is er niet een eenduidig behandeltraject omdat patiënten bij verschillende specialisten onder behandeling kunnen zijn of niet doorverwezen worden. Dit zie je ook terug in de cijfers. Slechts 1 op de 4 mensen ouder dan 50 jaar met botbreuk krijgt een botdichtheidsmeting om osteoporose op te sporen. Minder dan de helft van de mensen die behandeld zou moeten worden, krijgt botsparende medicatie4. Het Zinnige Zorg Verbetersignalement voor osteoporose heeft dit inzichtelijk gemaakt.

Dat dit een urgent probleem is, is evident. Het is belangrijk om osteoporose zo vroeg mogelijk op te sporen om vervolgfracturen en toekomstig leed te voorkomen. We hebben immers te maken met een groeiende vergrijzing en daarom is het juist zo belangrijk dat we zo lang mogelijk gezond, mobiel en onafhankelijk blijven. Fracturen kunnen een grote impact hebben op het leven een patiënt: het veroorzaakt pijn en discomfort, immobiliteit, isolatie en in de ergste gevallen ook dood5,6,7,8,9.

Samen met mijn collega’s bij Amgen, span ik mij in om de zorg rondom osteoporose te verbeteren. Hierbij kijken we breder naar het zorgveld dan alleen medicamenteuze behandelingen. Zo werken wij bijvoorbeeld samen aan het internationale Capture the Fracture programma van het International Osteoporosis Foundation (IOF) dat als doel heeft om in 2025 25% minder heup- en wervelbreuken als gevolg van osteoporose te hebben10. Ook trekken we daarmee op met de Osteoporose Vereniging en Interdisciplinaire Werkgroep Osteoporose (IWO) met het doel om fractuurrisico management te verbeteren en daarmee (secundaire) fracturen te voorkomen. Daarnaast ondersteunt Amgen ziekenhuizen met het ontwikkelen van transmuraal digitale zorgpaden in de osteoporosezorg.

Wij geloven in een holistische aanpak. Amgen is vastbesloten om actief bij te dragen aan het verbeteren van patiëntuitkomsten middels deze initiatieven. Wij werken samen met zorgverleners aan deze ‘best practices’. Echter het opschalen hiervan vereist ook beleidsmatige veranderingen om de organisatie van zorg- en bekostingsstructuur te verbeteren. Dat is de volgende stap en daar ga ik graag met u over in gesprek hoe wij dit kunnen realiseren. Samen voorkomen we onnodige fracturen bij onze ouders, oma’s en collega’s.

Bekijk hoe wij de osteroporose zorg verbeteren in deze video:

Referenties:
[1] Kanis, J.A., et al., Long-term risk of osteoporotic fracture in Malmo. Osteoporos Int, 2000. 11(8)
[2] Melton, L.J., 3rd, et al., Bone density and fracture risk in men. J Bone Miner Res, 1998. 13(12)
[3] Melton, L.J., 3rd, et al., Perspective. How many women have osteoporosis? J Bone Miner Res, 1992. 7(9)
[4] Zinnige Zorg - Verbetersignalement Osteoporose, 2020 - https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2020/08/11/zinnige-zorg-verbetersignalement-osteoporose#:~:text=Samen%20met%20partijen%20in%20de,in%20het%20'Verbetersignalement%20Osteoporose'
[5] https://www.osteoporosis.foundation/patients/about-osteoporosis
[6] Osnes EK et al. Osteoporos Int. 2004;15(7):567-574
[7] Kanters TA, et al. Arch Osteoporos. 2020;15(1):11.
[8] Brenneman SK et al. J Bone Miner Res. 2006;21(6):809-816.
[9] https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/osteoporose/cijfers-context/sterfte
[10] https://www.capturethefracture.org/