×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Om projecten te ondersteunen die de zorg in Nederland verbeteren en in het belang zijn van patiënten stellen wij geld beschikbaar. Deze projecten, veelal geïnitieerd door zorginstellingen of patiëntenorganisaties, zijn heel divers. Van het bevorderen van kennis of bijscholen van artsen en verpleegkundigen rondom een bepaald ziektebeeld tot het sponsoren van een project dat samen beslissen in longkankerzorg ondersteunt. In totaal hebben wij in Nederland 37 sponsorcontracten afgesloten in 2020.

Uiteraard houden wij ons altijd aan de Nederlandse wet - en regelgeving zoals vastgelegd in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR en zijn wij open over onze financiële relaties. Deze staan vermeld in het Transparantieregister Zorg

Relevante links:
Donaties aan patiëntenverenigingen
EFPIA Patient Organisations Code