×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Om projecten te ondersteunen die de zorg in Nederland verbeteren en in het belang zijn van patiënten stellen wij geld beschikbaar. Deze projecten, veelal geïnitieerd door zorginstellingen of patiëntenorganisaties, zijn heel divers. Van het bevorderen van kennis/bijscholen van verpleegkundigen rondom een bepaald ziektebeeld tot het sponsoren van het blad ‘B’ van de Borstkankervereniging Nederland met daarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van borstkanker en begrijpelijke medische informatie.

Uiteraard houden wij ons altijd aan de Nederlandse wet - en regelgeving zoals vastgelegd in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR en zijn wij open over onze financiële relaties. Deze staan vermeld in het Transparantieregister Zorg

‘Door samen te werken met patiëntenverenigingen krijgen wij meer inzicht over de behoeften van patiënten, zodat wij daarop onze ondersteuning kunnen aanpassen’
Jelle Kleijn – Medical Affairs Lead Oncology/Hematology

Relevante links:
Transparantieregister Zorg
Donaties aan patiëntenverenigingen
EFPIA Patient Organisations Code