Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Amgen medewerkers fietsen Elfstedentocht om geld in te zamelen voor stamceldonatie

Breda, 16 september 2021 – Vandaag heeft Amgen een cheque van €11.080,= overhandigd aan de stichting Matchis. Deze stichting zorgt ervoor dat patiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Op 3 september jl. hebben Amgen medewerkers de “Fietselfstedentocht” gereden, om geld in te zamelen én donoren te werven in Bolsward, Friesland, de start en finish van deze tocht. Met deze cheque ondersteunt Amgen Stichting Matchis in het vergroten van haar herkenbaarheid en wordt de registratie van nieuwe donoren bekostigd.

Via de website ‘Sterk voor Matchis’ hebben de elf Amgen medewerkers, die Fietselfstedentocht hebben gefietst, geld ingezameld. Amgen heeft vervolgens het opgehaalde bedrag bijna verdubbeld tot 11.080,= euro. Margot van den Akker van Stichting Matchis reageert verheugd: “Het is bijzonder om te zien dat bedrijven zich inzetten voor Matchis. Met Amgen hebben wij een speciale band en wij willen hen en natuurlijk de fietsende medewerkers bedanken dat zij deze sportieve uitdaging zijn aangegaan voor Matchis.”

De band tussen Amgen en Matchis is ontstaan tijdens de start van het AmgenCare donorprogramma in 2018. Via dit programma kunnen donoren van stamcellen hun voorbereidende behandeling thuis ontvangen, onder begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige. Zodoende wordt het doneren minder belastend voor de donor en is de flexibiliteit in mogelijkheden van het afnemen van stamcellen vergroot.

Sinds de start van het thuiszorgprogramma zijn er telkens tijdens de bloedkankermaand in september acties opgezet door Amgen medewerkers om Matchis te steunen en donoren te werven. “Deze actie is een mooi voorbeeld van teamwork en saamhorigheid. We zijn trots dat onze medewerkers zich hebben ingezet voor Matchis en indirect voor mensen met bloedziekten.” Aldus Sara McCabe, General Manager van Amgen B.V.


Op de foto: Margot van den Akker (Matchis), Sara McCabe (General Manager Amgen Nederland) en de organisatoren Barry Wittenhorst, Michiel van Diermen en José Roseboom (Amgen)

Meer informatie: https://www.amgen.nl/maatschappij/goededoelen/matchis/

Over stichting Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Een stamceltransplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor gevonden wordt, is de kan groot dat ze overlijden. De stamceldonorbank van Stichting Matchis biedt uitkomst wanneer er geen geschikte donor binnen de familie kan worden gevonden (dit is bij ongeveer 70% van de patiënten het geval). De kans op het vinden van een geschikte donor is enorm klein en daarom is het zaak dat zoveel mogelijk niet-verwante donoren zich laten registreren. Kijk voor meer informatie op www.matchis.nl