Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Amgen wijzigt verpakkingen om handel in levensgevaarlijke namaakgeneesmiddelen te verminderen

Amgen introduceert een unieke 2D barcode op elke verpakking, een zogenaamde geserialiseerde barcode. Dit wordt gedaan vanwege de implementatie in februari 2019 van Europese richtlijn 2011/62/EU (de Falsified Medicines Directive), die als doel heeft om de handel in vervalste geneesmiddelen tegen te gaan. In deze richtlijn worden eisen gesteld aan de gehele toeleveringsketen, teneinde de geneesmiddelen te kunnen traceren. De 2D barcode is hiervan een essentieel onderdeel.

De unieke 2D barcode maakt het mogelijk om te controleren of een verpakking daadwerkelijk 1 keer aan een patiënt wordt geleverd: er is immers maar 1 verpakking met deze unieke barcode, en deze verpakking kan dus maar 1 keer uitgegeven worden. Identificeert het scannen een tweede uitgifte, dan is er een vervalste product in omloop en kan er actie worden ondernomen.

Amgen streeft naar de hoogste kwaliteit als het gaat om onze geneesmiddelen en patiëntveiligheid. De 2D barcode wordt geleidelijk geïntroduceerd op al onze verpakkingen en zal eind 2018 zijn afgerond. Zie hieronder een voorbeeld van deze wijziging:

Voor meer informatie kunt u ook de brief lezen die wij naar onze klanten hebben gestuurd of neem contact met ons op.