Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Bredase Singelloop en hoofdsponsor Amgen verlengen het contract met 5 jaarRecent heeft de Bredase Singelloop een akkoord bereikt met Amgen over de verlenging van het hoofdsponsorschap van de Bredase Singelloop voor een extra periode van vijf jaar. Voorzitter Willem Butz: “Wij zijn blij en trots dat we deze verlenging samen hebben kunnen realiseren. Deze verlenging betekent zekerheid voor ons evenement”.

Daniëlle IJkema, Executive Director en tevens interne sponsor van de Singelloop bij Amgen: “Het sportieve karakter van het Singelloop evenement past goed bij ons bedrijf en wordt binnen ons bedrijf breed gedragen. Daarbij, evenementen zoals de Singelloop maken een stad extra aantrekkelijk om te wonen en te werken. En daar profiteren wij als bedrijf weer van”.

Amgen is sinds 2010 hoofdsponsor van de Bredase Singelloop en heeft het evenement over de jaren zien groeien, van 9.000 deelnemers tot meer dan 19.000 fanatieke lopers. ”De Bredase Singelloop zet ook onze medewerkers aan om te bewegen, bezig te zijn met hun eigen gezondheid en zo verbeteren we de vitaliteit van de individuele medewerker en onze organisatie” aldus Daniëlle.

De Bredase Singelloop verwacht na een aantal bijzondere jaren, dit jaar haar 35 jarig jubileum te vieren. Zo werd in 2020 vanwege corona de alternatieve Singelloop gelopen en ging in 2021 het evenement niet door vanwege COVID-19. Willem Butz: “We kijken vooruit en de verlenging geeft ons de kans om ook de komende jaren ons evenement verder te verbeteren en uit te bouwen. We hebben er weer zin in om een gewone Singelloop te organiseren met enthousiaste lopers en toeschouwers”.

In de podcast Breda vitaal, een initiatief van AV Sprint en stichting Bredase Singelloop, vertellen Willem Butz, Femmy de Rijk van Amgen, Albert Schendel van BUAS en Hildegard Assies van Breda Marketing verder over de meerwaarde van sponsoring voor evenementen.

Op 2 oktober 2022 staat de 35ste Bredase Singelloop editie gepland. Op 1 mei start de voorinschrijving via www.bredasesingelloop.nl.

Podcast Breda vitaal (soundcloud.com/bredavitaal) Mooie initiatieven worden ontplooit in Breda door intensieve samenwerkingen tussen evenementen, bedrijven en vrijwilligers. AV Sprint en Stichting Bredase Singelloop hebben meerdere deskundige hun medewerking gevraagd in de podcast Breda vitaal. In de serie van drie podcasts bespreken ze gezamenlijk de betekenis wat sport en sportiviteit voor de vitaliteit van Breda betekent en welke impact dit heeft.

Podcast 1: Meerwaarde van Sponsoring Wat is het belang van Amgen Breda bij het sponsoren van de Bredase Singelloop? Joep Schreuder in gesprek met: Willem Butz Voorzitter Bredase Singelloop, Femmy de Rijk Amgen Corporate Affairs , Albert van Schendel Senior Lecturer BUAS en Hildegard Assies Directeur Breda Marketing.