Verbeter de cardiovasculaire zorg met data: Download ons inspirerende whitepaper!

Maak je hart voor data

Hart- en vaatziekten behoren tot de dodelijkste ziekten in Nederland en vormen een groot maatschappelijk probleem. Niet alleen het eerste hartinfarct is een probleem, maar juist de periode daarna, waarin voorkomen moet worden dat er een vervolg event plaatsvindt. Juist in deze periode is het van belang dat patiënten goed gemonitord worden en dat de zorg goed georganiseerd is. Data uit de cardiovasculair risicomanagement (CVRM) benchmark kan hierbij helpen.

Secundaire preventie richt zich op het verbeteren van de uitkomsten door te sturen op cardiovasculaire risicofactoren zoals roken, bloeddruk en cholesterol. Deze zijn direct gerelateerd aan een hogere kans op een vaak ernstiger vervolg event(s) nadat iemand al een cardiovasculaire ziekte heeft doorgemaakt. Patiënten krijgen deze zorg bij verschillende specialismen in het ziekenhuis en bij de huisarts. Hierdoor is de zorg soms versnipperd en niet altijd op het gewenste niveau.

Om de secundaire preventiezorg voor deze patiënten te verbeteren, hebben Amgen en vijf ziekenhuizen, geholpen door Vintura, de CVRM-benchmark opgezet. Met de data uit deze benchmark leren de ziekenhuizen van elkaar om betere zorg voor mensen met hart- en vaatziekten te leveren.

Met dit whitepaper wil Amgen – en onze partners – aandacht vragen voor het belang van data voor het verder verbeteren van de cardiovasculaire zorg. De afgelopen vijf jaar is er een goede basis gelegd. Om deze zorg in de toekomst nog verder te verbeteren is het echter van belang dat dit initiatief toekomstbestendig wordt gemaakt en landelijk wordt geïmplementeerd. Laten we met alle betrokkenen in de cardiovasculaire zorg dit samen oppakken en zo zorgen voor betere zorg, minder vervolg events en minder patiënten met hart- en vaatziekten in de toekomst!

Lees het whitepaper hier

Wilt u meer informatie over de benchmark? Dan kunt u hier met Amgen B.V. contact opnemen