Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Het belang van aantoonbare passende zorg

Wij zijn continu bezig om resultaten in de zorg te meten en te verbeteren om zo richting een nieuw zorgsysteem te verschuiven waarin uitkomsten en waarde voor patiënten centraal komen te staan. Wij zijn ervan overtuigd dat door meer passende zorg te leveren, waarbij gestuurd wordt op de uitkomsten van zorg, onnodige zorg wordt voorkomen. Door uitkomsten te meten en daarop te sturen ontstaat er tevens een lerend systeem dat verspilling voorkomt en kwaliteit en productiviteit verhoogd. Zo verbeteren wij ook onze thuiszorgprogramma’s jaar op jaar op basis van Real World Data.

Amgen helpt zorgverleners om de resultaten van de zorg te meten, door bijvoorbeeld uitkomstensets te implementeren en het inrichten van benchmarks om de zorg continue te verbeteren.