×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

WAARDEVOLLE ZORGLOSSINGEN: AMGENCARE

Waardevolle zorglossingen: AmgenCare


AmgenCare is een thuiszorgprogramma dat is afgestemd op patiënten met een specifieke behoefte binnen een specifieke indicatie. Met AmgenCare bieden we niet alleen specialistische zorg en medicatietoediening aan huis, maar geven we bijvoorbeeld ook behandelende artsen inzage in de behandeling van hun patiënt. Deze combinatie heeft geleid tot bewezen therapietrouw en hoge scores in arts- en patiënttevredenheid1.

Onder de naam AmgenCare zijn een aantal specifieke zorgprogramma’s ontwikkeld voor patiënten gerelateerd aan hun ziektebeeld. Inmiddels bestaan deze AmgenCare programma’s al bijna 20 jaar, en zijn er in die tijd al ruim 75.000 patiënten met deze programma’s ondersteund. Deze zorgprogramma’s omvatten o.a. thuislevering van medicatie, toediening en specialistische zorg, uitgebreide informatie en instructie over het gebruik van de medicatie zodat de patiënt dit zelf kan overnemen (afhankelijk van soort medicatie), afname van bloedwaarden, aanbieding van online ondersteuning via een patiëntenplatform, en monitoring van therapietrouw en resultaat van de behandeling.

Zie hieronder voor een korte beschrijving per programma.
Het AmgenCare cardiovascular programma biedt digitale en fysieke services aan, waarmee het programma bijdraagt aan het behalen van optimale therapietrouw en cholesterol (LDL-c) streefwaarden bij (hoog risico) cardiovasculaire patiënten. Deze services omvatten o.a. thuislevering van medicatie, thuistoediening en instructie door een verpleegkundige, periodieke terugkoppeling op de LDL-c waarden aan arts en patiënt, 24/7 customer service en een digitaal patiëntportaal.

Het AmgenCare oncology programma omvat de thuislevering, -instructie en -toediening van medicatie, additionele informatievoorziening afhankelijk van de te volgen behandeling, en 24/7 customer service. Het programma is gericht op het zoveel mogelijk verlagen van de last van een behandeling en het ziekteproces door persoonlijke begeleiding en alle thuisservices.

Het AmgenCare hematology programma is gericht op thuisinfusies van therapieën voor patiënten met Multipel Myeloom. De thuistoediening van de behandelingen verlagen reis- en wachttijd en maakt de therapie minder belastend voor patiënt en/of mantelzorger. Zo draagt het programma bij aan de kwaliteit van leven en het hooghouden van therapietrouw.

Het AmgenCare bone programma heeft als doel dat mensen met een verhoogd fractuurrisico zelf de injecties kunnen zetten van hun behandeling. Daarvoor wordt er aan huis een injectie-instructie gegeven door een gespecialiseerde verpleegkundige, is er begeleidend materiaal beschikbaar gemaakt voor de patiënt, en wordt medicatie thuis afgeleverd.

AmgenCare nephrology is specifiek ontworpen voor patiënten die lijden aan bloedarmoede of anemie als gevolg van chronisch nierfalen. Met een thuislevering en -toediening en gerichte informatie over hun aandoening en behandeling helpt het programma patiënten hun eigen behandeling zo goed mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk belasting.Met het AmgenCare donorprogram levert Amgen een gerichte bijdrage aan een stijging van het aantal (onverwante) stamceldonaties, zodat ook zoveel mogelijk onverwante donoren patiënten kunnen helpen met een stamceltransplantatie. Het programma omvat injectie, instructie en begeleiding van donoren aan huis (of op locatie), alle dagen in de week. Zo wordt het doneren minder belastend voor de donor en komt er meer flexibiliteit in de planning van donaties en van afname van de stamcellen, met als resultaat een toename in stamceltransplantaties.

Vragen?

Meer weten over de verschillende (thuis)zorgprogramma’s? Neem dan contact met op met Amgen BV

Bronvermelding:
  1. Kantar Public Customer & Patient Survey 2018