×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

CARE SOLUTIONS

Care Solutions

De zorgvraag van de Nederlandse gezondheidszorg is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Vergrijzing, hogere levensverwachtingen en een toename in chronische ziektebeelden liggen hier onder andere aan ten grondslag.

Om de kwaliteit van en toegang tot de gezondheidszorg te waarborgen, nu en in de toekomst, heeft Amgen het initiatief genomen innovatieve zorgoplossingen te ontwikkelen die, door het vervangen en verplaatsen van zorg naar huis, de gezondheidszorg ontlasten. Deze zorgoplossingen hebben slechts één prioriteit: het aanbieden van de juiste zorg aan de juiste patiënt op de juiste locatie.