×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

VISIE AMGEN NEDERLAND

Onze visie

Het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk. De stijgende zorgvraag en de kosten daarvan zijn op termijn niet meer te overzien. Wat gebeurt er als nieuwe, baanbrekende geneesmiddelen en preventieve therapieën te duur, niet beschikbaar of niet vergoed worden? Hoe ziet de wereld eruit waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien?

Stapsgewijs naar succesvolle behandelingen

Er is een enorme verandering nodig om de zorg duurzaam en effectief te houden voor toekomstige generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat we stapsgewijs naar een model moeten verschuiven, waarbij behandelingen, initiatieven en samenwerkingen worden betaald naar het resultaat en de waarde voor de patiënt. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar klinische resultaten, maar ook naar de kwaliteit van leven van de patiënt. Uitkomsten die wij met onze behandelingen willen verbeteren. Dit is niet alleen nodig om bij te dragen aan de toegang tot en duurzame verbetering van de zorg, maar bovenal om patiënten te helpen keuzes te maken waar en hoe zij het beste behandeld kunnen worden.

Samen werken aan een beter en efficiënter zorgsysteem

Dit kunnen we niet alleen; we willen samenwerken met alle betrokken partijen. Om volwaardige partnerships aan te kunnen gaan, is onze organisatie volop in beweging. We leveren meer dan geneesmiddelen, we werken samen met onze partners, adviseren en leveren diensten die bijdragen aan een beter en efficiënter zorgsysteem.

Hoe? Bekijk hier hoe wij bijdragen aan betere en betaalbare zorg: