×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Klinische studies van Amgen

Onze onderzoekers zijn continu op zoek naar geneesmiddelen die een oplossing kunnen bieden voor ernstig zieke patiënten. Voor de ontwikkeling van deze innovatieve geneesmiddelen zijn klinische studies essentieel. In 2018 vonden er in Nederland 15 Amgen studies plaats in 49 verschillende zorginstellingen. In totaal waren daar 146 patiënten bij betrokken, waarvan 96 nieuwe patiënten*.

Wilt u weten welke studies? Op de website www.clinicaltrials.gov staat meer informatie over de lopende studies van Amgen.

Investeren in klinische studies van anderen

Naast eigen studies, investeert Amgen ook in klinische studies van derden. In 2018 waren dit 21 zogenaamde Investigator Sponsored Studies (ISS), waaronder DRUP, wat staat voor Drug Rediscovery Protocol. Hierbij krijgen uitbehandelde kankerpatiënten, die weinig tot geen vooruitzichten hebben, medicatie toegediend die eigenlijk bedoeld is voor andere soorten kanker. Doorgaans is het te duur om te onderzoeken of deze middelen ook effect hebben bij andere kankersoorten, maar door de samenwerking met ziekenhuizen en o.a. Amgen kan dit nu wel.

Meer informatie over onze ISS studies klik hier


Wij zijn trots dat wij bijdragen aan onderzoeken naar
medicijnen die de patiënten van morgen beter
kunnen maken

Relevante links:
www.amgen.nl/wetenschap/klinisch-onderzoek-in-nederland/
www.clinicaltrials.gov

*Activity Footprint December 2018