Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Elektrische (lease)auto’s en fietsen

In 2019 heeft Amgen Nederland een nieuw mobiliteitsbeleid ingevoerd. Hierbij wordt de keuze voor een elektrische auto vergemakkelijkt door het aanbod elektrische laadpalen op de parkeerplaats. Voor bezitters van een leaseauto is de keuze voor leaseauto’s verruimt met de mogelijkheid om een elektrische auto te kiezen, ongeacht welk merk.

(Elektrische) fietsen zijn onderdeel van een aantrekkelijk fietsplan voor alle werknemers. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen om in de nabije toekomst CO2 neutraal te worden. In 2019 zijn 42,5% van alle nieuwgekozen leaseauto’s elektrisch aangedreven. Ons totale lease wagenpark bestaat nu voor bijna 20% uit elektrische auto’s. De komende jaren wordt gewerkt aan een plan om het aantal auto’s dat wordt aangedreven op fossiele brandstoffen terug te dringen door het stimuleren van andere vormen van vervoer.

Door investeringen in slimme technologie stimuleren wij daarnaast virtueel en flexibel werken. Dit bevordert niet alleen het welzijn van onze medewerkers, maar het vermindert ook de werk-gerelateerde reizen en draagt bij aan het optimaliseren van verkeersstromen.