Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Duurzaamheidsboom

"We are responsible for a sustainable tomorrow" is niet alleen onze Amgen Breda duurzaamheidsslogan, het is ook geïntegreerd in onze bedrijfscultuur. Bij Amgen Breda combineren we een ‘top-down’ met een ‘bottom-up’ methode om duurzaamheid te bevorderen. Eén van de belangrijke voorbeelden van onze ‘bottom-up’ methode is de ideeën boom.

Deze ideeën boom staat midden in de centrale hal in ons gebouw. Medewerkers kunnen hun ideeën over duurzaamheid in deze boom hangen geschreven op een groen ‘blaadje’. Hoe meer ideeën, hoe groener de boom wordt. De blaadjes - ideeën - worden geoogst en waar mogelijk meegenomen in het duurzaamheidsprogramma. Op deze manier genereren we een continue aandacht voor onze leefomgeving.