Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Audits bij leveranciers

Amgen's uitgebreide wereldwijde netwerk van leveranciers is van vitaal belang om onze hoge kwaliteit geneesmiddelen efficiënt en betrouwbaar te kunnen leveren.

Met de oprichting van het ‘Amgen Supplier Sustainability Program’ en de nieuwe ‘Amgen Supplier Code of Conduct’ is duurzaamheid een steeds belangrijkere factor in de kwalificatie van leveranciers geworden. Tijdens de inkoop wordt een onafhankelijke beoordeling gemaakt van de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers, welke wordt meegenomen in de leverancierselectie.

Wij beoordelen dus niet alleen op kwaliteit, kosten en betrouwbaarheid, maar ook op duurzame prestaties, inclusief sociale verantwoordelijkheid, veiligheids- en gezondheidsbeleid, eerlijke bedrijfsvoering, arbeids-/mensenrechten en milieueffecten.

Zie onze corporate website voor meer informatie.