Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Afval & Recycling

Strikte afvalscheiding is een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie. Op diverse plaatsen wordt de aandacht van medewerkers gevraagd om afval te scheiden, bijvoorbeeld door de in het oog springende afvalbakken.

Tegelijkertijd wordt er continu onderzoek gedaan naar het beter scheiden afval en aanbieden voor verwerking en recycling.

Door bijvoorbeeld het maken van afspraken met afvalverwerkingsbedrijven en het aanpassen van het interne proces zijn nieuwe manieren gevonden om vertrouwelijk afval te recyclen. Met dit soort aanpassingen wordt al meer dan 65% van ons afval gerecycled in plaats van vernietigd. Wij blijven voortdurend zoeken naar alternatieve manieren om afval te verminderen en de impact op het milieu te minimaliseren.