Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

We geven niet op. Want gebroken heupen veroorzaken nog zo veel voorkombaar leed

Linda Xu, Brand Team Lead Osteoporosis

Vrouwen horen achter het aanrecht. We lachen er nu om, maar ruim een eeuw geleden was het nog algemeen gedachtengoed. Anno 2019 trekken vrouwen ten strijde voor gelijke salarissen. Maar een heup breken op hogere leeftijd en het incasseren van de dramatische gevolgen lijken echter vanzelfsprekend bij het ouder worden te horen. Terwijl voor osteoporose voldoende oplossingen voorhanden zijn. Waar o waar is de strijdlust?

Eén op de drie vrouwen
De kans dat een vrouw in haar leven een heup breekt is zo groot als de kans op borst-, baarmoeder- en eierstokkanker bij elkaar opgeteld.1 Eén op de drie vrouwen ouder dan 50 jaar loopt een botbreuk op als gevolg van osteoporose.2,3,4 Dat is nogal wat toch? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het aantal mensen met osteoporose door de vergrijzing sterk zal toenemen tot 1,2 miljoen in 2025. In 80% van de gevallen gaat het om vrouwen.1

Grote groep onbeschermde patiënten
Slechts één op de vier patiënten lijkt diagnostiek en behandeling volgens de richtlijnen te ontvangen.5 Een grote mate van onderbehandeling en enorm veel ruimte voor winst dus. Het breken van een heup en het ondervinden van de enorm impactvolle gevolgen ervan worden nog te vaak gezien als iets wat “bij het ouder worden hoort”. Terwijl er zoveel kennis en oplossingen voorhanden zijn om leed te voorkomen.

Meer aandacht
Samen met mijn collega’s span ik me in om de noodzaak tot diagnostiek en (preventief) behandelen van osteoporose onder de aandacht te brengen. Dat doen we niet alleen bij patiënten en zorgverleners, maar ook bij zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Verschillende partijen moeten in beweging komen om echt een verschil te maken.

Succesvolle behandeling van osteoporose
Net als alle andere partijen in de zorg, zal de farmaceutische industrie moeten transformeren om bij te dragen aan een duurzaam zorgsysteem. Daar ben ik me erg van bewust. Binnen Amgen zijn we overtuigd dat we moeten veranderen naar een model waarin het draait om het resultaat en de waarde voor de patiënt.

"Beyond the drug”
Hoe kunnen wij bijdragen aan het succesvol behandelen van osteoporose, naast het verkopen van ons geneesmiddel? Mijn collega’s en ik worden continu uitgedaagd onze tijd te steken in initiatieven beyond the drug. Dit doen we zo veel mogelijk samen met andere partijen in de zorg. Een voorbeeld is het ondersteunen van ziekenhuizen met het verbeteren van de manier waarop zij de osteoporosezorg hebben ingericht. Dat kan in veel gevallen nog efficiënter en effectiever. Daarnaast hebben we in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum een zogeheten uitkomstenset ontwikkeld. Deze uitkomstenset maakt het mogelijk om het succes van een behandeling te meten op basis van de belangrijkste medische- en patiënt-gerelateerde uitkomsten.

Preventie
Ik geloof dat preventief handelen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid over je (bot)gezondheid uiteindelijk de meest duurzame en effectieve manier is om je te beschermen tegen de gevolgen van osteoporose. Dat dit niet de huidige realiteit is, realiseer ik me. Daarom vind ik het werk dat ik binnen Amgen doe zinnig. Ik blijf me inzetten voor een situatie waarin we het vanzelfsprekend vinden dat heupbreuken níet bij het ouder worden horen. Voor vrouwen, maar ook zeker voor mannen!

Referenties

  1. National Osteoporosis Foundation. What Women Need to Know? www.nof.org/preventing-fractures/general-facts/what-women-need-to-know/. Accessed June 4, 2018
  2. International Osteoporosis Foundation. Facts and Statistics. www.iofbonehealth.org/facts-statistics. Accessed February 13, 2018.
  3. Melton LJ, et al. J Bone Miner Res. 1998;13:1915-1923.
  4. Melton LJ, et al. J Bone Miner Res. 1992;7:1005-1010.
  5. Zorginstituut Nederland Screeningsrapport Endocriene Ziekten, voedings- en stofwisselingstoornissen September 2018
-