Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

We geven niet op voordat vervalste medicijnen de wereld uitzijn


Jeroen van Rosmalen
Project Manager Engineering

Om de levensgevaarlijke handel in namaakgeneesmiddelen te verminderen, is het belangrijk om systemen op te zetten om geneesmiddelen te kunnen traceren door de gehele toeleveringsketen. Daarom ben ik mij, binnen Amgen, bezig gaan houden met serialisatie, één van de eerste inspanningen om alle activiteiten in de keten, van verpakking tot levering, te registeren en identificeren. Daarmee zal het eenvoudiger worden om de historie en locatie van een geneesmiddel te identificeren, vanaf het fabricageproces tot aan de levering bij de patiënt.

De serialisatie vormt ook een essentieel onderdeel van de wetgeving tegen vervalste geneesmiddelen die als doel heeft de echtheid van elke afzonderlijke verpakking in de distributieketen te verifiëren. In 2019 moet de gehele farmaceutische industrie in Europa voldoen aan de ‘vervalste medicijnen’ richtlijn 2011/62/EU.

Amgen streeft naar de hoogste kwaliteit als het gaat om onze geneesmiddelen en patiëntveiligheid. Daarom nemen wij de aanpak van namaakgeneesmiddelen zeer serieus. Veiligheid en werkzaamheid zijn bij vervalste geneesmiddelen niet gewaarborgd, waardoor patiënten een groot risico lopen. Helaas zien we daar nog steeds voorbeelden van in het nieuws. Dat moeten wij hoe dan ook helpen voorkomen, vandaar dat wij alles op alles zetten om van dit serialisatieproject een succes te maken.

Voor mij is het een uitdagende taak om al onze verpakkings- en toeleveringsketenprocessen te laten voldoen aan de coderingsstandaarden, binnen de wettelijke deadlines. Deze nieuwe codering heeft namelijk invloed op de vormgeving van onze verpakkingen, op de manier waarop we onze verpakkingsapparatuur integreren binnen onze systemen en hoe we gegevensintegriteit kunnen waarborgen.

Het gaat ons lukken! Doordat we op ieder gewenst moment elke verpakking in de distributieketen kunnen verifiëren wordt het mogelijk om fabrikanten van namaakgeneesmiddelen een halt toe te roepen. Ik ben er trots op dat we hiermee een belangrijke stap maken in betere bescherming en veiligheid van de patiënten die we helpen. Daar doe ik het voor!

Jeroen van Rosmalen –Project Manager Engineering