Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

Vragen?

Voor alle vragen, kunt u ook contact opnemen via onderstaand formulier:

Naam*
Als u wilt dat wij contact opnemen, vul dan uw telefoonnummer of email adres in:
Telefoon
Email
Voor welke Amgen afdeling is uw vraag bedoeld?*
Vraag of opmerking*

velden gemarkeerd met een * zijn verplicht
Amgen BV kan uw persoonsgegevens verwerken om u de (medische) informatie te verstrekken waarom u heeft gevraagd en om aan Amgen’s professionele en wetenschappelijke activiteiten en wettelijke vereisten te voldoen.

Amgen is een multinational en onderhoudt datacenters wereldwijd, waaronder in de Europese Unie en in de Verenigde Staten (wereldwijde hoofdkantoor van Amgen Inc.). Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere Amgen-bedrijven of aan leveranciers die Amgen ondersteunen en zich buiten uw land bevinden. Sommige van deze landen vereisen mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waarin u zich bevindt; uw persoonsgegevens worden echter pas overgedragen nadat er is vastgesteld dat er voldoende waarborgen zijn getroffen om deze informatie te beschermen (standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie). Overdracht van persoonlijke informatie binnen Amgen en haar groepsentiteiten volgen de relevante wetgeving en onze bindende bedrijfsregels (BCR's). Voor meer informatie over de BCR’s van Amgen, zoals uw mogelijkheid om en klacht in te dienen omdat uw persoonsgegevens niet zijn verwerkt volgens deze regels, gaat u naar http://www.amgen.com/bcr/

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen of van het recht op gegevensportabiliteit gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met het privacy compliance team van Amgen via privacy@amgen.com

Raadpleeg de uitgebreide versie van deze privacyverklaring op de volgende link: www.amgen.nl/privacy-verklaring/