×

Wilt u deze Externe Website bezoeken en Amgen.nl verlaten?

U verlaat nu de website van Amgen Nederland. Amgen Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor, en oefent geen controle uit, over de organisaties, meningen or juistheid van de informatie van deze server of website.

CONTACT

Medische vragen over onze geneesmiddelen?

Bel of email dan onze afdeling Medische Informatie.
Telefoon: 076-5732500 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
Email: medinfonl@amgen.com


Amgen doet al het mogelijke om uw persoonlijke informatie in lijn met uw voorkeur en onze juridische verplichtingen te behandelen.

Amgen kan informatie die u ons verstrekt verwerken, zoals namen en contactgegevens, evenals informatie over uw gezondheidstoestand. Amgen zal deze informatie gebruiken om u medische informatie te geven en om te voldoen aan Amgen’s professionele en wetenschappelijke activiteiten en juridische verplichtingen. Indien u ervoor kiest om anoniem informatie te verstrekken, of in situaties waarin Amgen juridisch verplicht is om persoonlijke informatie te anonimiseren zijn wij beperkt in onze mogelijkheden om opvolging aan uw verzoek te geven.

Persoonlijke informatie die u deelt met Amgen zal worden overgebracht, verwerkt en veilig worden opgeslagen bij Amgen entiteiten in landen anders dan die waarin u woonachtig bent. Dit kan bijvoorbeeld Amgen Inc. in de Verenigde Staten zijn en andere betrouwbare verwerkers.

U kunt vragen om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met het Amgen Privacy Office via e-mail aan privacyoffice@amgen.com.

Meer informatie over Amgen’s privacy statement kunt u vinden op, klik hier